Hvis dette ikke besluttes nå, når skal vi da få den skolen vi sårt trenger på Aursmoen?

Av

Den siste tiden har det vært mye debatt rundt en eventuell nedleggelse av Haneborg skole. Noe som ofte forsvinner i diskusjonen, er at noe av årsaken til en eventuell nedleggelse er kommuneadministrasjonens forslag om å bygge ny barne- og ungdomsskole på Aursmoen.