Næringsforeningene i Fet, Sørum og Aurskog-Høland er krystallklare: Bygg ny Fetsundbru der Statens vegvesen ønsker det.

– Det er uforståelig at politikerne ikke har tatt det ansvaret å gå for løsning med Glomma-kryssing der dagens bru ligger. Alt annet er trenering. Velger man ikke dette alternativet, skjer det ikke noe på mange, mange år, sier Per Mathisen i Fet Næringsråd.

Det politiske flertallet i Fets ønske om en Glomma-kryssing nord for Fetsund, og i tunnel gjennom til Merkja, anser han ikke lenger som realistisk.

Nødvendig for utvikling

– Trasévalget er en helt nødvendig syretest på om politikerne vil ha noen utvikling på østsiden av Glomma, sier leder Gunnar Apeland i Sørum Næringsforum.

Både han og Per Mathisen er klare på at politikerne i Lillestrøm kommune må se på det totale bildet i denne saken, og ikke på noen få som vil komme uheldig ut ved veivesenets alternativ.

Dette støttes fullt opp av Aurskog-Høland Utvikling.

– Havner i bakevja

Fet-politikerne har vært redde for at Fetsund sentrum kan komme uheldig ut med veivesenets A2-løsning, som koster halvparten av det lokale ønsket, kalt E2.

Med A2 får man en firefelts bru der dagens bru ligger, samt en ny lokalbru til erstatning for den som ble åpnet i 1959 og som næringsforeningene nå mener har gjort sitt.

– Det er det lokale ønsket som vil føre til at Fetsund sentrum havner i bakevja, ikke omvendt, sier Terje Asak i Fet Næringsråd.

Gir flere muligheter

Næringsforeningene mener at så snart 2. gangsbehandlingen er unnagjort i Lillestrøm kommunestyre kan man starte planleggingen av nødvendige kollektivtiltak for å lette på trafikktrykket mot Fetsund bru inntil nye bruer er ferdige.

– Da snakker vi om en bussfil inn mot brua, gjerne helt i fra Ramstad, sier Per Mathisen.

Fet Næringsråd var i sin tid også tilhenger av E2-alternativet.

Står samlet

Til Lillestrøm kommune skriver næringsforeningene, samt NAF avdeling Nedre Romerike, at ingen alternativ er uproblematiske.

«Men vår samlede vurdering er at Fetsund er best tjent med A2 både på kort og lang sikt. Vi står samlet bak Statens vegvesen sin anbefaling av trasé A2 og anmoder Lillestrøm kommunestyre om å gjøre det samme».

Næringsforeningene mener også at bommen som skal kreve inn bilistenes andel for ny Fetsund bru må plasseres ved Borgen bru, slik at lokaltrafikken i Fetsund blir urimelig belastet.