Kronerulling gir unik mulighet til å bevare tilbudet

Av

– Det er helt avgjørende for aktiviteten vår.