Vil fradele tomt, kulturminne vil sette krav til huset som skal bygges

Er nært opp til et gravfelt fra jernalderen.