Duket for kamp i Lillestrøm Høyre – uenighet om toppkandidaten

Et flertall i nominasjonskomiteen i Lillestrøm Høyre ønsker Marianne Grimstad Hansen som ordførerkandidat. Et mindretall ønsker Kjartan Berland.