BLAKER: Høres flyplass i Sørum urealistisk ut? Det er nærmere en realitet enn man kanskje skulle tro.

Noen ny flyplass for store passasjerfly er det imidlertid ikke snakk om. Derimot en småflyplass som en dag skal erstatte rullebanen på Kjeller.

Tidligere har Norsk Luft-sportforbund lansert Aurskog-Høland som den perfekte kommunen for en småflyplass. Motstanden fra innbyggerne har vært stor, og kommunestyret sa i juni endelig nei til en slik etablering.

I nabokommunen Sørum er tonen en langt annen. Henvendelsen fra luftsportforbundet er tatt positivt imot fra politikerne, og i Miljø- og utviklingsutvalget (MU) i forrige uke ble innspillet om flystripe i kommunen en- stemmig tatt med til videre utredning.

Du lurer kanskje på hvor flyplassen kan bli liggende?

Svaret er Krogstad Miljøpark i Blaker.

– Luftsportforbundet trenger en liten flystripe og 800 meter klaring rundt. I første omgang er det ikke sikkert man trenger asfalt heller. Hva passer vel bedre enn å legge en småflyplass i skogen i Krogstad, spør ordfører Mona Mangen og leder Sten Magne Berglund i MU.

Flertallspartiene i Sørum har et sterkt ønske om å utvide næringsområdet på Krogstad, og håper Fylkesmannen godkjenner utvidelsesforslaget på ytterligere 600 mål. Målet er å fylle området med næring av ulikt slag.

– Området ligger usjenert til, og det er ingen konflikter i forhold til støy, lukt eller trafikk. Og det beste av alt: Landbruksjord blir ikke berørt, sier ordføreren.

Det vil ta flere år før småflyplassen eventuelt bygges og settes i drift. Kommunestyret tar onsdag 26. november beslutningen om innspillet skal tas med i den videre kommuneplanjobbingen. Neste høst skal planen endelig vedtas.

– Vedtaket i MU er et sterkt signal. Fylkesmannen kan ikke si nei til en utvidelse av dette området. Da skjønner jeg ikke noe, sier Berglund.

Krogstad Miljøpark har til nå vært et lite mareritt for politikerne. Nå ser det ut til å gå over. Tidligere denne måneden skrev Indre Akershus Blad at Nedre Romerike Avløpsselskap skal etablere seg på området.