Her vedtas den nye skolehverdagen: Legger ned skole

Et stort flertall gikk inn for planen med investeringer på tre milliarder kroner.