(Romerikes Blad)

I kartet over kan du se hvor lynet har slått ned den siste timen ved på trykke på avspillerknappen.

Også Meteorologisk institutt har et oppdatert kart her.