(Romerikes Blad)

[NETTAVISEN:] Nok en gang har ulven skapt steile fronter i Norge. Nylig stilte 10.000 ulvemotstandere til demonstrasjon foran Stortinget for å vise sin misnøye over norsk rovdyrpolitikk.

Tilhengere av ulven planlegger motdemonstrasjoner.

Statistikken viser at ulv sjelden utgjør noen reell trussel for mennesker her i Norge. Derimot er det en kjent sak at norsk ulv tar mye sau. Ulveangrep på hunder er også trukket fram som et argument for at vi skal ha færre ulver her til lands, skriver Nettavisen.

Årlig snitt på 6,8 ulveangrep på hunder

En rapport fra i fjor høst viser et årlig snitt på 6,8 ulveangrep på hunder i Norge i tidsperioden 1998 til 2018.

Rapporten «Ulveangrep på hunder i Skandinavia. En tverrfaglig utredning» er utarbeidet av rovdyrforskere ved Norsk institutt for naturforskning på oppdrag fra Miljødirektoratet.

I Norge og Sverige var det til sammen registret 617 ulveangrep på hunder i tidsperioden 1995 til mai måned i 2018, hvorav 143 fant sted i Norge.

400 av disse angrepene endte med at hunden ble drept. Av disse var det 113 hunder som ble drept i Norge.

«De fleste tilfeller hvor ulv angriper hunder skjer i perioden september til desember, og hunder benyttet til elgjakt og harejakt er mest utsatt (83 %). Analysene viser at de fleste angrep skjer i tilknytning til ulverevir,» skriver forskerne.

Forskerne konkluderer med at det generelt er lav risiko for ulveangrep på hunder.

– Vi vet lite om årsakene til at ulver angriper hunder, men det kan blant annet skyldes jakt på byttedyr, forsvar av revir og dominans, sier forsker John Odden i en artikkel som er publisert på sidene til Norsk institutt for naturforskning.

Rapporten har basert tallene sine på tall fra Rovbase, som opererer med «antatt sikker» eller «dokumenterte» tilfeller av ulveangrep på hund.

Skeptiske til eller misliker ulven

I rapporten kommer det også fram at hundeeiere er i større grad motstander av ulv enn folk som ikke eier hund.

«Hundeeiere oppga i sterkere grad enn informantene som ikke eier hund, at de var skeptiske til eller misliker ulven. Holdningene til ulv var mer polarisert blant hundeeiere enn de er i resten av befolkningen.» lyder rapporten.

I rapporten framgår det videre at eiere av jakthunder er «klart mer negative til ulv enn eiere av andre typer hunder.»