Her har den gjenglemte klokka til 260.000 kroner blitt oppbevart i flere uker. Ingen har savnet den

Hittegodskontoret på Oslo Lufthavn Gardermoen har hatt en nedgang i antall gjenglemte gjenstander daglig fra 170 til 30 etter at flytrafikken ble rammet av koronautbruddet. Nå bruker de tiden til å komme à jour i mengden av ting som reisende har glemt igjen.