– Her blir ikke fartsgrensa justert hvert kvartal

Kom over måsagrodd fartsskilt.