Her begynner det stadig flere elever, nå styrker skolen ledelsen

Ansetter to nye undervisningsinspektører.