(Siste)

(Dagsavisen) – Jeg er som Thorbjørn Berntsen. Jeg snakker rett fra levra. 

Haug bor på Grorud i Oslo, og hun er sint på regjeringen.

For noen uker siden dumpet det ned et brev i postkassa. Overskriften på brevet var: «Hjelpestønaden til hjelp i huset opphører.» Det sto videre at dette var noe Stortinget hadde bestemt og at det ikke var mulig å klage på beslutningen.

– Jeg ristet på hodet da jeg leste det. Hvorfor skal de lage så mye trøbbel for oss eldre?

Haug forteller at hun heiv seg over tastaturet og skrev en sint oppdatering på Facebook.

– Jeg skrev at Erna bygger ned eldreomsorgen og at de eldre kommer til å gro ned i møkk. Som tidligere hjelpepleier tåler jeg ikke å se at de eldre ikke behandles bra.

83-åringen ble tidlig ufør. Hun forteller at hun fikk et vindu i hodet og knakk nakken da hun jobbet som hjelpepleier ved Sophies Minde. Etter ulykken ble hun uføretrygdet. I tillegg til trygd fikk hun hjelp til husarbeid.

Opphører 1. juli

Ordningen med hjelpestønad til hjelp i huset ble opprettet for at folk med alvorlige helseplager skulle få en kompensasjon for utgifter de hadde til å leie inn hjelp for husarbeid som de ikke greide å utføre selv. Denne ordningen ble opphevet i 1992 for nye tilfeller, men daværende mottakere fikk beholde stønaden gjennom en overgangsordning.

 

Når de gir skattelette i hytt og pine, må de vel hente inn pengene et sted.

Karin-Edith Haug, hjelpetrengende pensjonist

 

I fjor bestemte Stortinget at overgangsordningen skal opphøre fra 1. juli 2018.

Departementet viste til at det er et kommunalt ansvar å tilby nødvendige helse- og omsorgstjenester. I brevet fra Nav understrekes det at de som mister hjelpestønaden, kan ha rett til hjelp fra kommunen.

Haug er ikke beroliget.

– Jeg tror ikke offentligheten har fått med seg at de har tatt fra oss dette. Jeg har i hvert fall ikke fått med meg at noen har lagt inn protest.

Sparer 73 millioner

Haug er alvorlig syk og sier hun er helt avhengig av at noen kommer og vasker huset for henne. Hun har brukt et privat firma som kommer en gang i uka for å gjøre rent. Haug vet ennå ikke hva som skjer når ordningen opphører om noen måneder.

– Pensjonen min er ikke all verden, og den blir enda mindre når de tar bort den summen som jeg har fått gjennom denne ordningen, sier Haug.

Regjeringen sparer rundt 73 millioner kroner i år på å kutte stønadsordningen. Mer enn 11.000 personer er berørt av vedtaket. 

Da Stortinget behandlet saken, stemte SV og Senterpartiet imot å avvikle ordningen. SV fryktet at avviklingen ville føre til at personene som omfattes av ordningen ikke vil få nødvendig hjelp. Partiet mente også at regjeringens forventning om at tjenestene skal ivaretas kommunalt, «overser den ytterligere belastningen det fører til for en allerede presset kommuneøkonomi».

– Kommunens ansvar

Haug synes kuttet er smålig.

– Jeg synes regjeringen stadig skryter av hvor god eldreomsorgen er blitt – de sier at eldre skal få å bo hjemme så lenge de vil – og så kommer de med dette her.

– Men når de gir skattelette i hytt og pine, må de vel hente inn pengene et sted, sier Haug.

Statssekretær Morten Bakke (H) i Arbeids- og sosialdepartementet mener det er et kommunalt ansvar å gi hjelp til husvask.

– Arbeiderparti-styrte Oslo er lovpålagt å gi Karin-Edith nødvendige tjenester, som personlig assistanse eller praktisk bistand til hjelp i huset. Det er viktig at hun får behovene ivaretatt av kommunen, og jeg forutsetter at det rødgrønne byrådet prioriterer trygge tjenester til de eldre.

Han mener også at kommunene har råd til å gi denne hjelpen.

– Kommunene har aldri fått så mye penger som nå. Regjeringens styrking av kommuneøkonomien betyr at kommunene kan tilby innbyggerne sine enda bedre velferdstjenester.

Opphevet av Brundtland

Bakke viser til at det var Brundtland-regjeringen som opphevet ordningen i 1992. 

– Den gang ble det innført en overgangsordning som skulle gjelde i «en lengre tidsperiode». Vi mener 26 år en lang nok periode. Siden 1992 er de kommunale tjenestene blitt bygget godt ut, og mange av dem som i dag bruker hjelpestønaden til å dekke privat hjelp i huset, har rett til tjenestene fra kommunen. 

Bakke tilbakeviser at regjeringen bygger ned eldreomsorgen.

– Tvert om har regjeringen satt i gang en rekke tiltak for å styrke eldreomsorgen og øke kvaliteten i helse- og omsorgstjenesten. (ANB)