Fant ingen sammenheng mellom mengde virus og hvor syk man blir: – Dette overrasker oss

Engstelige og lite aktive ungdommer med god hukommelse blir mest syke av kyssesyken.