– Jeg har fått bedre helse etter at jeg begynte å svømme i Bjørkebadet

Av

For Anni Sandaker har Bjørkebadet blitt en vei til en bedre helsemessig hverdag.