Hele 25 familier har tatt kontakt: – Det er tydelig at mange sliter i år

– Positivt at flere som trenger det tør å ta kontakt.