Leder av idrettslaget, Eva Beate Belstad Eriksen, er kjempefornøyd med arrangementet.

– Jeg har fått masse gode tilbakemeldinger på at det ble en verdig jubileumsfest. Det var god stemning, og det var herlig å se at alle koste seg. Dette var festen for de voksne, men vi skal ha en egen feiring for barna senere i høst.

– Hvor viktig har Dalen IL vært for Gan?

– Gansdalen har ikke så mange møteplasser. Vi har Joker-butikken der alle handler. Gansvika er bare åpent i perioder. Men vi har samfunnshuset og anlegget her på Dalheim. I tillegg til at barneskolen er her, er Dalheim også samlingspunktet for ungdomslaget, bygdekvinnelaget og idrettslaget. Det gjør at folk trekker hit i ulike tider av året og av ulike grunner. Dalheim er blitt et veldig viktig samlingspunkt og idrettslaget er på en måte limet i bygda.

– Viktig signal

– Dere holder til langt fra Lillestrøm sentrum og Lillestrøm kommune er blitt en veldig stor kommune sammenlignet med tidligere. Hvor viktig er det at ordføreren kommer?

– Det var viktig signal for oss at ordføreren kom. Veldig hyggelig at han og kona ble med oss hele kvelden. Da fikk vi muligheten til å bli kjent med dem. Det er virkelig lovende, og det viser at han ser og bryr seg om de små bygdene.

Æresmedlemmer

To personer fikk spesiell heder og ære denne kvelden og ble utpekt som æresmedlemmer. Først ut var Ivar Kinn som har vokst opp i bygda og har spilt fotball i idrettslaget siden han var guttunge, fra junior til old boys.

– Ivar Kinn har de siste årene vært primus motor for fotballskolen etter skoletid. En fotballskole der uformell lek med ball er viktigst. Alle som ønsker skal få være med å sparke ball og delta. Det har blitt en arena som skaper trygghet og mestringsfølelse. Alle blir sett og inkludert. Ivar er et godt menneske, og han inkluderer alle som likeverdige.

Thomas Sagen er en annen som har markert seg de siste 15 årene med et veldig høyt og brennende engasjement for Dalen IL.

– Thomas Sagen har hatt et sterkt fokus på å skape liv i Dalen igjen. Han har bidratt til å få opp aktiviteten. Blant annet har damelaget kommet i gang igjen. Han har gjort ekstremt mye administrasjonsarbeid. En eksepsjonell innsats for at kunstgressbanen både fikk finansiering og ble en realitet. Han er en person som er med og holder denne bygda samlet.

Avhengig av engasjement

De gode ideene kommer som oftest fra folk som er engasjerte. Hos Dalen IL er det ingen tvil om at her er det engasjerte i alle aldre.

– Vi har kjent på lenge at vi er en liten klubb. Vi er avhengig av hverandre for å ha det gående. For det er ikke alltid lett å få med folk på alle de forskjellige rollene som vi har behov for skal fylles. Det gir mye glede å bidra til å skape liv i bygda. Alle som har lyst er velkommen til å bidra. Derfor håper jeg at engasjementet vårt smitter over på barna og kommende generasjoner, forteller den engasjerte lederen, Eva Beate Belstad Eriksen, til Indre.