Samferdselsministeren ber Jernbanedirektoratet om å snakke med det svenske Trafikverket om en utredning av jernbanestrekningen mellom Oslo og Stockholm.

Norske og svenske myndigheter er enige om å utarbeide en felles utredning om jernbaneforbindelsen mellom Oslo og Stockholm.

Nå har samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) bedt Jernbanedirektoratet gå sammen med det svenske Trafikverket for å lage et felles forslag til mandat for utredningen.

Hareide mener at man blant annet må kartlegge markedspotensialet, vurdere kapasiteten på jernbanen, vurdere kostnadene, utrede mulige traseer og foreta samfunnsøkonomiske beregninger.

Han mener også at utredningen bør hente innspill fra ikke-statlige initiativer, som mener det er potensial for å bygge en slik jernbane uten statlige investeringer.

(©NTB)