Har store planer for denne eiendommen

Begge bygningene i bakgrunnen skal rives når kvartettens planer settes ut i livet.