Har du sett Simba?

Han har vært borte siden tirsdag morgen 25 februar.

Han bor i Fjukvegen 98 i Blaker og er dypt savnet.

Kontakt Liz Pedersen (928 11 227) eller Kent Slettbakk (957 97 905)