Hallo Indre februar 2019

«Hallo Indre» er en populær spalte i Indre Akershus Blad. Her samler vi kommentarer om smått og stort, tapt og funnet i løpet av februar 2019. God fornøyelse!