– Hadde fysisk aktivitet vært en pille, ville alle tatt den

Av

Slår vi ned et virus eller slår vi ned folkehelsa?