Kraftig økning i grensehandelen

Av

Grensehandelen steg med hele 8,3 prosent på årsbasis i første kvartal.