Først vil jeg takke hjemmesykepleien for god pleie. Dere gjorde hverdagen for oss lettere. Jeg fikk aldri nei hvis jeg spurte om ekstra hjelp. Dere fortjener alle gode ord dere kan få.

Takk til Anita og Anne Heidi på inntakskontoret for all hjelp.

Willy var først på avdeling syd, kom senere på avdeling nord. Tusen takk for god pleie og omsorg.

Han kunne ikke fått det bedre.

Takk til fastlege Christian Mayer for at han var en god lege for Willy.

Alle var utrolig omsorgsfulle og gjorde at Willy fikk en god siste reise.