Gikk inn for gratis barnehage og SFO: – Dette vil gi mer enn det koster

Kommunedirektøren i Aurskog-Høland mener det vil bli for dyrt å innføre gratis SFO og barnehage for barn som lever i lavinntektsfamilier i kommunen. Det mener ikke lokalpolitikerne.