Etter to bekymringsmeldinger slo Mattilsynet til: Lokalt gatekjøkken stengt på dagen

To bekymringsmeldinger førte til at Mattilsynet dro for å sjekke forholdene. Inspektørene nølte ikke med å stenge gatekjøkkenet umiddelbart.