– Går ikke saken gjennom hos departementet, vil det gå mange år før det blir bygget i Aurskog

Utbygger får støtte fra politikerne.