Gang på gang smalt det i rundkjøringa – her gikk det galt igjen

Etter gjentatte trafikkuhell i denne rundkjøringa, tas det grep.