Tilsyn avdekket flere avvik ved dette deponiet: «Kunne ikke vise til et tall for hvor store mengder som er kjørt inn i anlegget»

Mangel på kontroll av mottatt avfall, oppfylling og utslipp til vann. Det er noen av avvikene Fylkesmannen fant under et tilsyn ved dette massedeponiet.