Fylkesmannen ønsker færre p-plasser på Bjørkelangen

Fylkesmannen foreslår å senke antall parkeringsplasser i de nye planene for Bjørkelangen sentrum.