Fritidsklubben trenger hjelp: – Vi klarer å holde budsjettet, men ikke noe mer enn det

Flere ungdommer – høyere utgifter. Fritidsklubben ønsker seg økonomisk støtte, og hjelp fra flere frivillige.