Regnvær er gull for Bjørkebadet

Regnværssøndag betyr at det drypper inntekter på Bjørkebadet.