Carl Fredrik Havnås gikk på et nytt år som leder under årsmøtet forleden, og har med seg et rutinert og solid styre på veien videre.

Havnås kan fortelle at alt er klappet og klart for vintersesongen. Helt fram til i det siste har det vært jobbet med forbedringer av løypetraseene.

Nå er det kun snøen som mangler, og spenningen er stor om hvordan vinteren blir. Snø eller ikke: Vintersesongen innledes uansett søndag 11. desember. Det skjer på tradisjonell måte med gløggservering på Myrlia.

Folkehelse

I Mangenfjellet turlags formålsparagraf heter det blant annet at «det skal tilrettelegges for skiglede og naturopplevelser».

– Vår primæroppgave er å bidra til folkehelsearbeidet gjennom lavterskeltilbud. På sikt ønsker vi å bidra til det også i sommerhalvåret, men da primært i nærområdene. Det vil være feil, ikke minst miljømessig, å motivere folk til å kjøre bil inn på Mangen for å gå turer og komme ut i skog og mark der, når det ligger så mange fine muligheter og natur i nærområdene over alt i kommunen. Her har vi en stor jobb å gjøre, men vi ser også et stort potensiale til utvikling, sier Carl Fredrik Havnås.

Stolpejakt

Første steg på sommeraktivitetstilbudet er Stolpejakta i samarbeid med OK Øst.

– Årets arrangement var det andre i rekken i regi av de to lagene. Totalt har over 500 deltakere vært med. En bra vekst siden i fjor, men her har vi mye mer å gå på, sier Havnås som kan fortelle at 29. april i 2017 er det klart for ny Stolpejakt.

I 2016 ble Mangenfjellet turlag medlem av Norges idrettsforbund. Medlemskapet innebærer at laget nå kan komme i posisjon til å få utløst spillemidler til sine framtidige prosjekter. Øverst på den lista står planer om et tårn på Langfallåsen på Bjørkelangen, sydøst for motorbanen på Eksismoa.

– Det er snakk om et tårn på linje med det som er reist på Minjarudkollen på Enebakkneset, og som har blitt en stor suksess. Vi er i gang med å se på et tilsvarende prosjekt, som jeg personlig tror kan bli en like stor suksess og utfartsmagnet på Bjørkelangen som i Fet, sier Carl Fredrik Havnås til Indre Akershus Blad.

Styret kommende år: Leder: Carl Fredrik Havnås. Styremedlemmer: Bjørn Inge Amundrød, Jorunn Salater, Bernt Øisjøfoss, Gisle Skjønhaug, Christian Holmedahl, Ada E. Glende, Thorbjørn Slettum.