– Med de dårlige vintrene det ofte er, må vi ta sikte på å bli mer et helårsturlag, sier leder Carl Fredrik Havnås i turlaget.

Ett av grepene blir å opparbeide en sykkelsti helt inn til storstua, Kjøltjernhytta.

– Sykkelstien vil bli på om lag 1.500 meter, med start i enden av veien opp fra Ulviksjøen, ved Bukketjenn. Her vil en stor del av traseen følge fast grunn, men den siste biten vil bestå av treklopper som skal bygges av turlaget, forteller Havnås.

På sikt er planene å opparbeide sykkelstien videre sørover mot Saugemyra.

Men først er det årets vintersesong fokus rettes mot. Skiføret har vært en snartur innom og i ei drøy uke var det stor trafikk på traseene som ble klargjort: Garsjøen-Aurset og fra Vesle Garsjøen-Sætertjern.

– Vi har både mannskap og maskinpark klar, så kommer det bare snø, vil det ikke ta lang tid før løypene er klare, sier Havnås.

"Sykkelstien vil bli på om lag 1.500 meter, med start i enden av veien opp fra Ulviksjøen ved Bukketjenn. Her vil en stor del av traseen følge fast grunn.

CARL FREDRIK HAVNÅS

Leder i Mangenfjellet turlag