Fred Elmer ønsker å lande med sjøfly på Setten – det er kommunen positiv til

Søker dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark.