Dalen IL, en lillebror i fotballfamilien i NFF Akershus, ble den store klubben under fotballkretsens kretsting mandag.

– Hva skal en si, sier leder av klubben Thomas A. Sagen spørrende, smått målløs, etter det formidable hedersdrysset.

Det er ikke ofte denne karen mister mål og mæle.

– For å bruke et forslitt spørsmål fra de siste to OL-ukene; Hva tenker du nå, Thomas A. Sagen?

– Vel; Noe av dette visste vi litt om på forhånd, noe av det var fortjent og noe var overraskende. Men naturligvis er det veldig gjevt for en liten klubb som Dalen å få alle disse utmerkelsene. Det er et bevis på at vi har jobbet godt i lang tid, og en påskjønnelse til alle som har bidratt. Det er 100 prosent frivillighet som ligger bak alt som skjer i Dalen IL.

– Det må også være en tilfredsstillelse for sponsorene våre å se at det arbeidet vi gjør og  som etter min mening er det bidrag til verdiskapning i bygda, blir lagt merke til på øverste nivå i fotballkretsen.

– Hvilken av prisene setter du mest pris på?

– Utvilsomt fair play-prisen. Den er den viktigste, for her handler det om holdninger og verdier, ting som er grunnleggende for barn og unge. Men jeg er også glad over prisen Ivar Kinn fikk. Han er en av «gutta på gølvet», og en kjernekar som har gitt sitt bidrag til klubben gjennom mange tiår. Samtidig håper jeg at disse hedersbevisningene kan bidra til at flere i bygda ønsker å bli med oss. Veksten i medlemsmassen fortsatte i fjor, og nå er målet å bikke 500 om ikke altfor for lenge.

– Hva har du selv tenkt å bruke lederstipendet du fikk til?

– Det skal jeg donere til Dalen IL og jobben med å få banen snøfri og i så god stand som mulig raskest mulig. Det går fort til sesongstart.