– Vi er veldig glade for at vi kan dele ut pengene. Nå håper jeg at de som har tapt penger på grunn av pandemien kan dekke inn noe av tapene. Meningen med denne støtteordningen er at vi skal ha et næringsliv som er levedyktig også etter pandemien, sier Thomas Grønnerød, enhetsleder næring i Aurskog-Høland kommune.

Som Indre Akershus Blad skrev i helgen fikk Aurskog-Høland kommune over en million kroner som kunne benyttes til å gi lokale bedrifter koronastøtte.

Målet var å kompensere lokale virksomheter som falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene.

Kun fire lokale bedrifter søkte innen fristen 23. oktober: Hangover Bar AS, Rømskog fysioterapi, NB Trafikkskole AS og Tom Haugen Transport AS. Kvartetten fikk alle beløpet de søkte på – til sammen 390.141 kroner.

Dermed ble 638.859 kroner stående ubrukt, penger som i utgangspunktet skal tilbakebetales til Kommunaldepartementet.

Aurskog-Høland kommune sendte imidlertid en søknad til departementet med håp om å få en ny sjanse til å dele ut midlene.

Nå har Thomas Grønnerød fått positivt svar, noe som betyr at dersom det er lokale bedrifter som oppfyller kriteriene og søker innen 15. januar, blir pengene likevel delt ut i Aurskog-Høland.

– Vi har satt en kjapp frist. Vi skal rekke å behandle søknadene før utgangen av januar, og må ha tid til å innhente ekstra opplysninger dersom det skulle vi seg nødvendig, sier Grønnerød.

Det er satt en minimumsgrense på 10.000 kroner per søknad.

Lillestrøm kommune fikk på sin side tildelt 12,1 millioner kroner til det samme formålet som Aurskog-Høland. I storkommunen søkte 175 bedrifter og fikk fra 10.000 kroner til 375.000 kroner utbetalt, noe som førte til at hele stønadssummen ble brukt opp.