Blaker Sparebank er den første lokale banken som setter ned renta.

I en pressemelding til Indre Akershus Blad skriver banken følgende:

«Blaker Sparebank ønsker å bidra til en bedre økonomi for våre kunder i en vanskelig økonomisk tid.

Banken har i dag besluttet å sette ned våre utlånsrenter med inntil 0,4%.

Innskuddsrentene vil primært nedjusteres med inntil 0,35%, med et par unntak.

I tillegg har vi fjernet gebyret for å søke om avdragsfrihet, da vi har stor forståelse for at flere av våre kunder vil kunne bli rammet av denne pågående krisen.»