Det tok ikke mer en en snau time etter at Norges Bank hevet styringsrenta med 0,25 prosentpoeng før den første lokale banken gjorde det samme.

I en e-post til Indre Akershus Blad skriver adm. banksjef John Sigurd Bjørknes i Høland og Setskog Sparebank følgende:

«Høland og Setskog Sparebank øker rentene på lån og innskudd.

Markedsrentene har steget hele høsten, og etter at Norges Bank i dag hevet styringsrenten med 0,25 prosentpoeng, har vi besluttet å øke våre renter.

Vi øker rentene på lån og innskudd med inntil 0,25 prosentpoeng, på nye lån fra 9. november, på eksisterende lån og innskudd fra 3. januar, mens i bedriftsmarkedet øker lånerentene fra 6. desember.»

– Ingen hast

I Aurskog Sparebank tas det tidligst en avgjørelse neste uke.

– Vi er ikke så kjappe og har nettopp lest nyheten. For oss haster det ikke så fælt. Det blir ingen beslutning fra vår side denne uken, opplyser adm. banksjef Evy Ann Hagen til Indre Akershus Blad.

Adm. banksjef Siri Berggreen i Romerike Sparebank opplyser at banken ennå ikke har tatt en beslutning om renteøkning.