Perrongen forsøples og søppelkassene mangler. Da Indre tok kontakt, ble det fart i sakene

Av

Ingen synlige søppelkasser på ny perrong