Lokalbutikken fortviler over fulle glass- og metallcontainere: Ber kundene ta med seg posene hjem igjen

Glass- og metallgjenvinningscontainerne er stappfulle. ROAF vet ikke når de får tømt beholderne.