I et forslag som er sendt ut på høring foreslår regjeringen å la sykepleiere og farmasøyter rekvirere vaksiner mot covid-19 også ut 2022.

Høringen skal vare kun to uker slik at kommunene får tid til å planlegge for koronavaksinering etter nyttår, skriver Helse- og omsorgsdepartementet i høringsnotatet.

I utgangspunktet er det kun leger og helsesykepleiere som har rett til å rekvirere denne typen legemidler for en pasient. Vanlige sykepleiere, farmasøyter og jordmødre har fått en midlertidig tillatelse som varer fram til nyttår.

Denne tillatelsen foreslår man nå å utvide fram til 1. januar 2023, slik at flere vil være tilgjengelig til å sette tredje vaksinedose.

(©NTB)