Foreslår å innføre parkeringsavgift ved skoler, barnehager og idrettsplasser: – En økt belastning for innbyggerne

Det kan bli dyrt å parkere ved skoler, barnehager, idrettsplasser og andre offentlige institusjoner i framtiden.