Helsedepartementet ønsker å innføre 25-års aldersgrense for e-sigaretter. Det foreslås også forbud mot å røyke i samme bil som barn.

I tillegg ønsker departementet forbud mot pakningsdesign som tiltrekker unge, samt å utvide røykeforbudet til å gjelde i biler hvor barn er passasjer, på utendørs lekeplasser, holdeplasser og idrettsområder.

Helseminister Bent Høie (H) sier forskning viser at e-sigaretter kan være en inngangsport til røyking blant unge.

– Derfor sender jeg nå på høring forslag til strengere regulering av e-sigaretter, som skal beskytte barn og unge mot helseskader og hindrer at nye generasjoner blir avhengig av nikotin, sier Høie.

I dag er e-sigaretter med nikotin forbudt i Norge, men de vil bli lovlige når tobakksdirektivet trer i kraft, sannsynligvis i begynnelsen av neste år.

Effektivt virkemiddel

Andelen dagligrøykere blant unge mellom 16 og 24 år er i dag på kun én prosent, mens i aldersgruppen 55 til 64 år er 17 prosent.

– Det er særlig viktig å hindre at e-sigaretter med nikotin blir en inngangsport til tobakksbruk for unge. Vi vet at aldersgrenser er et svært effektivt virkemiddel for å hindre tilgjengelighet og bruk blant unge. Ved å sette aldersgrensen til 25 år, beskytter vi unge, men hindrer ikke voksne røykere fra å velge e-sigaretter som et skadereduserende middel, sier Høie.

Viktig årsak

I forslaget inngår et forbud mot smakstilsetninger i e-sigaretter. Ifølge danske myndigheter er smak en viktig årsak til at unge prøver e-sigaretter, og unge oppfatter e-sigaretter med søte smaker som mindre helsefarlige enn e-sigaretter med tobakkssmak.

Et annet forslag for å hindre at unge begynner med e-sigaretter, er forbud mot at pakningene kan påføres glitter, tegneseriefigurer og andre elementer som særlig tiltrekker barn og unge.

23 ganger så giftig

For å beskytte barn mot passiv røyking, foreslår departementet å utvide røykeforbudet til å gjelde i biler hvor barn er passasjer, på utendørs lekeplasser, holdeplasser og idrettsområder.

– Barn er mer sårbare for passiv røyking enn voksne, og undersøkelser har vist at eksponering for tobakksrøyk i bil kan være 23 ganger så giftig som i et hus.

Høie sier at selv om et forbud griper inn i den private sfære, veier barnets rett til et røykfritt miljø og god helse tyngre enn at en voksen skal ha mulighet til å røyke sammen med barnet i bilen.

(©NTB)