Annenhver nordmann mener at Norge bør søke om å få arrangere vinter-OL i 2030, ifølge en fersk spørreundersøkelse. Bare 27 prosent er negativt innstilt.

– Det er en utvikling i tallene siden forrige gang man hadde en slik prosess. Det er hyggelig og positivt, sier styremedlem Kristin Kloster Aasen i IOC til VG.

I den landsdekkende spørreundersøkelsen, som er gjennomført av Respons på vegne av VG, sier 49 prosent at de er positive til en norsk søknad om å få arrangere vinter-OL i 2030. 27 prosent oppgir at de er negativt innstilt, mens 23 prosent av de spurte svarer «vet ikke».

Nyheten kommer samtidig som idrettsledere fra hele landet samles i Tromsø denne helgen. Der skal blant annet en mulig ny norsk OL-søknad diskuteres.

– Jeg tror at dette er et uttrykk for at mange mener at vi som verdens beste vinteridrettsnasjon har en rolle å spille her. At vi kanskje har et ansvar. Og det er positivt, sier Kloster Aasen.

Idrettspresident Berit Kjøll har satt ned et utvalg som har sondert interessen for en ny søknad internt i norsk idrett. Utvalget skal legge fram sitt arbeid på ledermøtet i NIF i Tromsø lørdag. Deretter skal sonderingene fortsette fram mot en ny ledersamling i november, før Idrettstinget må fatte en avgjørelse om ett år.

– Det er likevel på det rene at et fremtidig OL og PL i Norge ikke kan gjennomføres uten støtte fra det norske folk. Denne undersøkelsen er således et godt bidrag i vårt videre arbeid, sier Kjøll til avisa.

(©NTB)