Frp og regjeringspartiene er enige om å droppe flypassasjeravgiften ut året, forlenge den lave momssatsen på 6 prosent og økt bevilgning til vedlikehold av fylkesveiene.

Endringene kommer etter forhandlinger i Stortinget ledet av finanspolitisk talsperson Mudassar Kapur i Høyre om den siste tiltakspakken fra regjeringen.

– Koronakrisen er langt fra over, men krisen er over i en ny fase. Da er det viktig at vi skrur om på tiltakene, slik at de treffer best mulig, sier han.

Ifølge Kapur har de tre regjeringspartiene har samarbeidet godt med Frp, og de har fått gjennomslag for alle tiltakene som finansminister Jan Tore Sanner la fram for to knappe uker siden.

Saken avgis og behandles endelig av komiteen til uken.

Flypassasjeravgiften fjernes

I forhandlingene har Frp blant annet fått gjennomslag for å fjerne flypassasjeravgiften ut året.

– em class="underscore"/em Frp har kjempet for å fjerne flypassasjeravgiften. Det er utrolig at regjeringen foreslo å innføre den igjen fra 1. november når flyselskapene er i krise. Vi har fått gjennom kravet vårt om at avgiften fjernes ut året, sier Frp-nestleder Sylvi Listhaug i en pressemelding.

Videre blir den lave momssatsen for reiseliv, kulturliv, idrett og fornøyelsesparker beholdt, og det blir bevilget 160 millioner kroner ekstra til kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere. Samtidig forlenges ordningen ut året.

Penger til vei

Frp har også fått gjennomslag for å øke bevilgningene til vedlikehold av fylkesveiene med 400 millioner kroner.

– Dette er penger som skal brukes til rassikring, veioppmerking, asfaltering og annet vedlikehold. Midlene kan sikre arbeidsoppdrag til mange i anleggsbransjen, sier Listhaug.