Flere leser Indre

Flere lesere: Redaktør og daglig leder Arne Henrik Vestreng gleder seg over at Indre Akershus Blad befester sin posisjon i det lokale lesermarkedet. Foto: Øyvind Henningsen

Flere lesere: Redaktør og daglig leder Arne Henrik Vestreng gleder seg over at Indre Akershus Blad befester sin posisjon i det lokale lesermarkedet. Foto: Øyvind Henningsen

Artikkelen er over 4 år gammel

Økte lesertall for lokalavisen.

DEL

I går formiddag la Mediebedriftenes landsforening (MBL) avistall fra i fjor.

Det siste året har lesertallene for Indre Akershus Blad økt fra 19.000 til 20.000 lesere.

Tallene viser at Indre Akershus Blad nå har et papiropplag på 7.915, som er 67 eksemplarer færre enn i 2013.

Tilbakegangen er på beskjedne 0,8 prosent, og det er det svært få aviser i landet som kan vise maken til.

Det hører med til historien at Indre med få unntak har hatt opplagsvekst hvert eneste år de siste 20 årene.
 

Sterk posisjon

– Avistallene er enda en bekreftelse på at Indre Akershus Blad holder stand i det lokale lesermarkedet. Våre lesere er fortsatt glad i lokalavisen, fastslår redaktør og daglig leder Arne Henrik Vestreng i Indre Akershus Blad.


Det er styreleder Didrik Munch i Mediebedriftenes landsforbund helt enig i.


– På landsbasis blir det færre som leser papiraviser. Det betyr ikke at folk slutter å lese aviser, men en økende andel leser på andre plattformer enn papir. Nordmenn er fortsatt et avis- lesende folk, sier han.

Endret modell

Opplags- og lesertallene for 2014 viser at overgangen fra papirbaserte- til digitale forretningsmodeller er godt i gang. Samtidig fortsetter lesertallene for papiraviser å falle.


– I tråd med at mediehusene har endret sine forretnings- modeller for salg av redaksjonelt innhold, har reglene for telling av opplag også endret seg. Vi er derfor på et statistisk nullpunkt, der opplagstallene for 2014 ikke kan sammenlignes med tidligere tall. De nye opplagstallene gir en god indikasjon på at publikum er villig til å betale for redaksjonelt innhold også på digitale plattformer, sier Didrik Munch i Mediebedriftenes landsforbund.