Denne uka går de nasjonale tiltakene ut.

Onsdag kveld har Helse- og omsorgsdepartementet kalt inn til et møte med flere kommuner på Romerike. Det bekrefter Statsforvalteren i Oslo og Viken.

– Det er kalt inn til et møte med kommuner og embeter i dag. Innholdet i møtet må du henvende deg til Helsedepartementet for å få vite, opplyser Liv Aasta Ødegaard, kommunikasjonssjef hos Statsforvalteren.

Romerikes Blad har vært i kontakt med Helse- og omsorgsdepartementet, som foreløpig ikke har svart på avisas henvendelse.

– Vi vet ikke helt hva vi skal forvente av dette møtet, men vi forventer at vi her får vite mer om prosessen videre slik at vi kan forberede oss. Vi kommer til å trenge tid på oss dersom det kommer endringer, sier ordfører i Lillestrøm, Jørgen Vik.

Usikker

Gudbrand Kvaal sier han er usikker på om det er han som ordfører i Aurskog-Høland skal delta på møtet, eller om det er ment mer for administrasjonen.


– Det ser ut til at de skal gå gjennom og kvalitetssikre rapporter som kommunen har sendt inn, det vil si en mer teknisk gjennomgang. I så fall er det kommunedirektør Inger Hegna som deltar fra oss, sier Kvaal.

Gudbrand Kvaal forventer uansett at de diskuterer en tidsplan på møtet.

– Hvis de lemper på skjenkestoppen, for eksempel, så kan ikke en restaurant åpne på en times varsel. Jeg er opptatt av forutsigbarhet, og at de får tid til å forberede endringer. Et annet eksempel er skolene, som trenger tid for å tilpasse seg når det kommer endringer.

– Hva er det viktigste signalet Aurskog-Høland kan gi på møtet?

– At vi skal få mer styring tilbake til kommunen. Det er en forutsetning for mer målrettede tiltak.

– Hvordan vil du beskrive smittetrykket i Aurskog-Høland nå?

– Omtrent som forventet. Vi får en oppblomstring etter hver ferie. Ikke minst blant ungdom og yngre og i skolene. Det er også en del av varslet prognose fra Folkehelseinstituttet.

Uvisshet om tiltak

– Jeg aner ikke hva vi kommer til å gjøre. Det kommer an på hva regjeringen kommer inn med. Dersom vi får muligheten til å legge oss på eget nivå, skal vi først og fremst vurdere nøye egen situasjon, og koordinere oss med nabokommunene våre, sier ordfører Jørgen Vik onsdag.

– Det er vanskelig å vite hvordan vi skal forholde oss til hva som skal skje etter fredag, fordi vi vet ikke mer enn det mediene vet per nå. Det blir et orienteringsmøte i ettermiddag, men vi vet ikke helt hva vi kommer til å få vite der heller. Vi må avvente til vi får nye signaler fra myndighetene, sier Matilde Risopatron Berg, kommuneoverlege i Nannestad kommune.

Hun mener tiltakene nå er uforholdsmessige i forhold til smittefaren i kommunen.

– Vi kan ikke lette mer enn det regjeringen eventuelt gjør. Men vi har heller ingen planer om å gjøre det strengere enn i dag. Slik vi ser situasjonen i dag er tiltaksbyrden større enn sykdomsbyrden, sier Berg.

Ønsker ikke å forskuttere

– Helseministeren har signalisert at nåværende tiltak varer til 14. januar og at de vurderer endringer. Jeg forventer at vi vil få mer informasjon om dette i løpet av kort tid, slik at vi kan forberede oss. Dersom det blir lagt et større ansvar på kommunene, er vi klare til å ta det, sier Ragnhild Bergheim.

(Saken fortsetter under bildet).

Ordføreren ønsker ikke å forskuttere i hvilke lokale tiltak som eventuelt kan bli aktuelle i Lørenskog.

– Det har vært et stort fokus på dette med skjenkestopp, men vi har for eksempel ikke så mange skjenkesteder i Lørenskog. For oss kan det nok være mest spørsmål knyttet til dette med antallsbegresninger på arrangementer, og andre tiltak vi har hatt tidligere. Aller først må vi likevel høre hva myndighetene har å si.

Vik er på sin side klar i talen når det gjelder lettelser i tiltakene:

– Jeg tar det for gitt at regjeringen gjør noe med skjenkestoppen. Så gjenstår det å se hva resultatet av dette blir. Tidligere uttalelser viser at regjeringen har til hensikt å gjøre en ny vurdering. Samtidig er vi det eneste landet i Europa som har totalt skjenkeforbud, påpeker Vik.

I nabokommunen Rælingen håper ordfører Ståle Grøtte (Ap) på lettelser i tiltakene.

– Samtidig har jeg stor forståelse for at helsemyndighetene og regjeringen må gjøre en helhetlig vurdering ut fra hva som er riktig per nå, sier han.

Smitten stiger

Ifølge nye FHI-tall stiger smittetrykket i ni av tolv kommuner på Romerike. Øverst på den dystre lista ligger fortsatt Lørenskog kommune, der smittetrykket de siste dagene har skutt i været. Kommunen har i dag et trykk på 2.824 smittede per 100.000 siste 14. dager.

Håper på lettelser

Romerikes Blad har kontaktet flere ordførere på Romerike for å høre hvordan de stiller seg til eventuelle endringer i de nasjonale tiltakene.

I Hurdal er ordfører Paul Johan Moltzau optimistisk og håper på lettelser.

– Vi har opplevd svært lite smitte i de største toppene i pandemien. Samtidig hadde vi før jul den høyeste smitten vi noen gang har hatt, så det skifter fort. Vi håper likevel på lettelser. Det ligger i kortene at det ikke blir noe strengere nå. Selv om smittetallene går opp, så står jo antall sykehusinnleggelser stille. Vi har lit til at fagfolkene gjør gode vurderinger på dette grunnlaget, påpeker Moltzau.

– Vi kommer ikke til å fortsette med strenge tiltak her i Gjerdrum dersom ikke de nasjonale tiltakene pålegger oss det. Vi har ikke en smittesituasjon i kommunen som tilsier dette, slår også ordfører i Gjerdrum, Anders Østensen fast.

(Saken fortsetter under bildet).

– Forventer økning

I Eidsvoll er stemningen mer reservert.

– Vi må se an hva slags tiltak som kommer og hva som skjer når det gjelder smittesituasjonen. Vi følger dette tett fra dag til dag og time til time. Akkurat nå er bildet slik at vi kan se for oss lettelser, men det er akkurat nå. Det kan endre seg på timen, så det er vanskelig å si hvordan vi kommer til å forholde oss når de nye retningslinjene fra regjeringen kommer, sier ordfører Hege Svendsen.

– Vi forventer en smitteøkning også hos oss, når det har vært så stor smitteøkning i kommunene rundt oss. At folk er i karantene, eller blir syke selv, går utover bemanningen og utover tjenestene våre. Derfor er det vanskelig å si hvordan vi vil forholde oss dersom det kommer lettelser fredag, forklarer hun videre.

Hun får støtte fra Nes kommune. Der har smitten økt mye de siste ukene, og ordfører Grete Sjøli mener situasjonen ikke tilsier full åpning.

– Vi har planer om å følge regjeringen slik situasjonen er i dag, men det kommer også an på hva de sier. Dersom de går inn for full åpning, må vi nok ta en egen vurdering på hva vi skal gjøre. Vi er i en situasjon der vi når nye smittetopper hver uke. Det tilsier ikke full åpning hos oss, sier hun.

I Enebakk har de foreløpig ikke diskutert hva de vil gjøre dersom regjeringen åpner for lettelser.

– Men vi skal ha et møte i krisestaben i ettermiddag. Det kommer jo også an på hvilke endringer regjeringen eventuelt gjør, sier ordfører Hans Kristian Solberg.

(Saken fortsetter under bildet).

Det har foreløpig ikke lykkes Romerikes Blad å få kontakt med Helse- og omsorgsdepartementet.