Antall døde i Norge har siden 2015 ligget stabilt på rundt 40.700, men i fjor døde det 42.002 personer – 1.391 flere enn i 2020, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB)

Økningen var størst blant kvinner, der drøyt 850 flere forlot oss i 2021 enn i 2020.

– Det er viktig å huske på at vi i 2020 hadde bemerkelsesverdig få dødsfall sett i lys av at vi var midt i en pandemi. Derfor er det ikke så uventet at det døde litt flere i 2021, sier demograf i SSB Ane Tømmerås.

Blant de som er 75 år eller eldre, døde det 1.462 flere i 2021 enn i 2020. Det er omtrent like mye som den totale økningen i antall døde.

Oppgangen i antall døde kan sies å være forventet. En forklaring er at det stadig er flere som har nådd en alder der det er mer vanlig å dø.

– Etterkrigstidens store fødselskull begynner å komme i en alder hvor det er vanlig å dø. Det har med andre ord vært et spørsmål om tid før antall døde ville øke litt, sier Tømmerås.

– Samtidig var det nok slik at smitteverntiltakene sparte livet til ganske mange i de eldste aldersgruppene i 2020. Da er det naturlig at vi får litt flere dødsfall året etter, sier demografen videre.