I Viken fylke er det flere enn 350 områder som er statlig sikret til friluftslivsformål.

Statlig sikrede friluftslivsområder kan ifølge Viken fylkeskommune på mange måter sees på som «friluftslivets verneområder».

De første områdene ble sikret allerede på 1930-tallet. Disse ble sikret av Oslofjordens Friluftsråd, og ligger langs Oslofjorden. Siden 1950-tallet har Staten medvirket til sikring av viktige friluftslivsområder for allmennheten.

I Aurskog-Høland er det fire områder som er sikret av Staten. Dette er de fire friluftslivsområdene:

  • Bjørkelangen stasjonspark
  • Halsnes ved Mjermen
  • Kjørkodden på Rømskog
  • Skulerud brygge

Bjørkelangen stasjonspark betegnes som et svært viktig friluftslivsområde, med et sentrumsnært park- og turområde ved tidligere Bjørkelangen stasjon. Det er blant annet opparbeidet en tursti, og satt ut bord og benker og opparbeidet fiskeplasser i området. Dette er i henhold til Aurskog-Høland kommunes forvaltningsplan for dette området.

Halsnes friluftssenter ved Mjermen er et stort friluftslivsområde på ei halvøy med mange kvaliteter og sju bygninger. Opparbeidet offentlig badestrand, tilhørende flytebrygger og kanocamp, med gressbakke ned mot vannet. Friluftssenteret er tilrettelagt for lag og foreninger, skoler og så videre til overnattingsturer og dagsturer.

Kjørkodden betegnes som et mye brukt og svært viktig friluftslivsområde, med fin sandstrand og Rømskog naturpark som nærmeste nabo. Naturparken er åpen skog med fine svaberg og utsikt over Rømsjøen. Det er tilrettelagt med benker og bord, lekeapparater, parkeringsplass, søppelstativer, toalett og turvei, ifølge faktaark fra Miljødirektoratet.

Skulerud brygge er et kulturhistorisk område ned mot Skulerudsjøen, med blant annet en gammel lokomotivstall. området er et naturlig stoppested for rekreasjon og friluftsliv, siden det ligger inntil hovedveien. Skulerud er starten på Haldenkanalen og med sluser kan man komme herfra helt ned til Halden. Det er utarbeidet en forvaltningsplan for området, og hele området er regulert til Spesialområde bevaring/friluftsliv.

I Viken fylke legges stadig nye områder til som statlig sikrede friluftslivsområder. De to siste som er kommet inn i porteføljen er Kinnsåsen ved Årungen i Ås og Strømsfoss ved Haldenkanalen i Aremark, etter at Miljødirektoratet svarte positivt på de to kommunenes søknader.